فربرقی IO 106 ایلیااستیل

1343000تومان وارسال رایگان درسطح شهر سنندج

نصب کاملا رایگان باارسال R به 10007924


فر توکار برقی IO 106


 • صفحه لمسی
 • 16برنامه پخت
 • مجهز به سیستم خود تمیز کنی
 • دارای جوجه گردان گریل
 • مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت
 • گنجایش 65 لیتر
 • دارای سنسورحرارتی
 • قفل کودک
 • درب سه جداره
 • یخ زدایی
 • فن کانو کشن
 • ریل تلسکوپی


1343000 تومان

فر توکار برقی IO 103 ایلیااستیل

فر توکار برقی IO 102 ایلیااستیل

فر توکار برقی IO 101 ایلیا استیل

فر توکار برقی IO 104 ایلیا استیل

فر توکار برقی IO 105 ایلیااستیل

فر:مدلIO 201 ایلیااستیل