فر توکار برقی IO 101 ایلیا استیل

1267000تومان وارسال رایگان درسطح شهر سنندج


نصب کاملا رایگان باارسال R به 10007924

فر توکار برقی IO 101

 • 16برنامه پخت
 • مجهز به سیستم خود تمیز کنی
 • دارای جوجه گردان/گریل
 • مجهز به سیستم توزیع یکنواخت حرارت
 • گنجایش 65 لیتر
 • قفل کودک
 • درب سه جداره
 • یخزدایی
 • فن کانوکشن
 • ریل تلسکوپی
 • دارای سنسور حرارتی


1267000 تومان

فر توکار برقی IO 103 ایلیااستیل

فر توکار برقی IO 102 ایلیااستیل

فر توکار برقی IO 104 ایلیا استیل

فر توکار برقی IO 105 ایلیااستیل

فربرقی IO 106 ایلیااستیل

فر:مدلIO 201 ایلیااستیل